Termeni și condiții

Általános feltételek

Isten hozta a „ZoPi” honlapján, melyet a Fespore IT SRL társaság működtet (a továbbiakban ”Fespore IT”).

A Honlap további használatával Ön elfogadja az alább ismertetett általános szerződéses feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket. Amennyiben ezekkel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Felületet.

Az általános Szerződéses Feltételek a vonatkozó törvényi rendelkezések módosításaival, illetve a webfelület fejlődésével egyidejűleg változhatnak. A módosítások abban a pillanatban válnak hatályossá, amikor a Fespore IT saját webfelületén nyilvánosságra hozza a módosított Szerződéses Feltételeket. A Felület használata a módosított Szerződéses Feltételek kihirdetése után az új feltételekkel való egyetértést jelenti.

Meghatározások

Felhasználói Fiók:

Azon adatok és utasítások halmaza, melyekhez a Felhasználó saját felhasználóneve és jelszava által hozzáférést nyer;

Felület:

Az elektronikus kereskedelmi felület a „ZoPi”, amely a http://www.zopi.hu honlapon található vagy a mobiltelefonos alkalmazás, amely által a megrendeléseket a rendszerbe bevezetik;

Gyártó:

Olyan természetes vagy jogi személy, akinek termékei a Felületen keresztül kerülnek értékesítésre;

Felhasználó:

tetszőleges személy, aki a Felületet használja.

A Honlap által összegyűjtött személyes adatok

A Fespore IT SRL a 38632 sz. alatt bejegyzett személyes adatkezelő.

A Felület használata által Ön kifejezi egyetértését az alább felsorolandó személyes adatok begyűjtésével és felhasználásával kapcsolatosan, jelen fejezetben megszabott feltételek szerint. Ezek a Felület rendeltetésének megfelelő használatához szükségesek, mint a rendelések megerősítése/kiszállítása/lemondása, számlázás, fizetési adatok feldolgozása, termékek/befizetések visszaküldése/visszaigénylése, hírlevelek és/vagy elektronikus gyorshírek továbbítása, az eladások monitorozása, piackutatás, az Önök tájékoztatása ezen műveletekhez kapcsolódóan, valamint az összes, ezekhez kapcsolódó probléma megoldása.

Ön nem köteles személyes adatokat szolgáltatni, azonban ennek elutasítása ellehetetleníti a Felület funkcióinak használatát. A személyes adatvédelemmel kapcsolatos törvényi követelményeknek megfelelően kötelességünk az általunk szolgáltatott adatok biztonságos kezelése. A pontatlan információk továbbításáért a felelősség teljes mértékben a Felhasználót terheli.

A Felület által nyújtott funkciók használatához szükséges személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, földrajzi helyadatok, a be- és visszafizetésekhez szükséges banki adatok, IP-cím, valamint a létrejött/lemondott/visszaszolgáltatott ajánlattételek/megrendelések/kifizetések.

Ugyanakkor a Felület a Felhasználó által használt készüléken szövegfájlokat is tárol, melyek a Felületen történő böngészésről nyújtanak információkat (cookiek). A Felület ugyanakkor harmadik felek internetes forgalmával kapcsolatos, kielemzett adatokat is felhasznál. A Felület használata, miközben Ön harmadik felek által fenntartott felhasználói fiókokba is be van lépve, egyben adatszolgáltatást jelent az Ön által a felületen történő böngészéssel kapcsolatosan az illető harmadik fél részére.   Ezen információk begyűjtésének módja megfelel az adott üzemeltetők általános szerződéses feltételeiben foglaltaknak.

A személyes adatok továbbítása az alábbiak szerint történik: (i) a Termelő felé: a megrendelések kiszállításához/a visszafizetésekhez szükséges adatok, (ii) fizetési/banki szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók irányába: a befizetésekhez/visszafizetések lebonyolításához szükséges adatok és (iii) a termékeket megvásárló Ügyfél irányába: a termékek visszaküldéséhez szükséges adatok. A szolgáltatások színvonalának javítása érdekében a Felhasználóról névtelen és összesített jelentéseket továbbítunk a Termelők, illetve harmadik felek irányába.

A Felhasználó személyes adatai bizalmas jellegűek, azok nem hozzáférhetők a fentieken kívül további személyek számára, kivéve a törvény által előírt eseteket.

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó 677/2001 sz. törvény előírásainak megfelelően joga van az összes személyes adatához való hozzáféréshez, azokba történő beavatkozáshoz, azok feldolgozásának megtiltásához, azok önkényes döntésnek történő alávetésének megtagadásához, illetve az igazságszolgáltatási szervekhez való forduláshoz, az alábbi feltételek szerint.

Évente egyszeri alkalommal, egy írott, keltezett és aláírt kérés alapján, melyet a Fespore IT SRL, București, Sector 4, Str. SLD Nicolae Barbu Nr. 17, Ap. 10 címre kell postáznia, ingyenesen hozzáférhet azon személyes adataihoz, amelyeket mi dolgozunk fel.

A fiók megszűnése után a Felhasználó adatait még maximum 4 éven keresztül megőrzik a rendszerben, a jogviták tisztázása vagy elkerülése érdekében. A Felhasználónak lehetősége van ezen adatok végleges törlését igényelni a rendszerből, amennyiben egy írott dokumentumban kérvényezi ezt, és amelynek megfelelően lemond a Fespore IT társasággal, illetve a Termelőkkel szembeni bármilyen jellegű igényéről.

A Honlap tartalmának szellemi tulajdonjoga

A teljes Honlap, a ZoPi márkanév, a Fespore IT kereskedelmi megnevezés, az algoritmusok, a megjelenés, a márkajelek, szövegek, gombok mind a Fespore IT SRL társaság tulajdonát képezik. A Fespore IT SRL társaság beleegyezése nélkül a Honlap egyetlen komponense sem használható, másolható, továbbítható vagy építhető be.

A Felület használata

A Felület kizárólag emberek általi felhasználásra van tervezve.

Hamis fiókok létrehozása, inject, valamint denial of service típusú kibertámadások a Felhasználói Fiók és az IP-cím letiltásához vezetnek, valamint az illetékes hatóságok azonnali értesítését vonják maguk után. Ebben az esetben a Felhasználó köteles megtéríteni minden így okozott kárt, ideértve a közvetlen károkat, a jövedelem kiesését, valamint az üzleti lehetőségek elmulasztása miatt bekövetkezett veszteségeket is.

Hamis megrendelések továbbítása, valamint Termelők toborzása tisztességtelen versenyt jelent, mely a Felhasználó vagyoni jellegű felelősségét vonja maga után a közvetlen károkért, valamint az üzleti lehetőségek elmulasztása miatt bekövetkezett veszteségekért is.

A Felületről érkező információkhoz való hozzáférés a Felhasználó számára közvetlen módon vagy az API-n keresztül valósítható meg, amikor ennek aktiválása megtörtént. A Felület scrapping-elése az IP-cím és/vagy a Felhasználói fiók blokkolásához vezet.

 Felhasználói Fiók

Az árverésekhez és a megrendelések leadásához a Felhasználó egy Felhasználói Fiókot hoz létre, melyhez a Felület számára bizonyos alapvető információkat kell szolgáltatnia, mint a Felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma és lakcíme. A Felhasználói Fiók létrehozásához a felhasználónak legalább 18. életévét betöltött vagy törvényesen nagykorú személynek kell lennie.

A Termelő által biztosított információknak érvényesnek és teljes körűeknek kell lenniük, továbbá azokat állandóan frissítenie kell. Ellenkező esetben a Felület jogosult meggátolni a termék kiszállítását a Felhasználó részére, illetve joga van a Felhasználói Fiók megszüntetéséhez/zárolásához.

A Felhasználói Fiók értékelése 0 (minimum) értéktől 5 (maximális) értékig terjed. Az értékelés mindig 5-ről indul, majd értéke a Termelők általi értékelésekből számított átlagértéknek megfelelően alakul. Amennyiben az Értékelés 4 alá süllyed, a Felhasználói Fiók elérhetősége 1 hónapra zárolható. Amennyiben az Értékelés 3.5 alá süllyed, a Felhasználói Fiók zárolható.

A Felhasználó felelősséggel tartozik Fiókja biztonságáért és tilos továbbadnia felhasználónevét és jelszavát más személyek részére.

Az árverés, valamint a megrendelések lemondásának jogával történő visszaélések, a kifizetés visszavonása, a termékek átvételének vagy visszatérítésék elutasítása a Felhasználói Fiók megszűnéséhez vezethet akkor is, ha az Értékelés 3,5 felett marad.

A fenti intézkedésekhez az IP-cím blokkolása is társulhat.

A termékek beszerzése

Bizonyos termékek beszerzéséhez a Felhasználónak ki kell választania a terméktípust, az óhajtott mennyiséget és a kiszállítási címet, majd elindíthatja az árverést a Termelőktől igényelt ajánlatok kérése útján.

Az elindított árverésben érdekelt Termelők részt vesznek az árverésen és közlik árajánlataikat, ideértve a kiszállítás napját és annak időintervallumát is.

A megadott vételár az a végösszeg, amelyet a Felhasználónak ki kell fizetnie. Ez az ár magába foglalja a szállítás ellenértékét, valamint minden egyéb olyan adót és illetéket is, melyet a Termelőnek kell fedeznie.

A Felhasználó kiválasztja a számára legkedvezőbb ajánlatot, szállítási dátumot és időintervallumot. Adott ajánlat kiválasztása egyenértékű a vételár, a kiszállítás helyének, dátumának és időpontjának megerősítésével, valamint a Felhasználó és a Termelő közt egy olyan adásvételi szerződés létrejöttéhez adott beleegyezést is jelent, melynek teljesítése a megadott szállítási cím alatti helyszínen történik. Ez a vásárlás nem a termék előzetes kipróbálásán alapul.

A termékeket a Termelő vagy futárszolgálat szállítja ki, amint az az ajánlatban előzetesen meg van szabva.

A szállítás időpontjáig a Felhasználó visszamondhatja a rendelést, mely esetben számára vissza kell utalni a teljes befizetett összeget.  A Felhasználó által nagy számban visszamondott rendelések, vagy azok, melyek annak hibájából kerültek lemondásra, a Felhasználó számlájának megszüntetéséhez vezethetnek.

A szállítás időpontját megelőzően 1 órával a Felhasználó egy értesítést kap a Felületen keresztül.

A Termelő a szállítási helyszínre történő érkezésének pillanatában értesíti az Ügyfelet a Felületen keresztül arról, hogy a termékek átadásra készek.  Amennyiben a Termelő nem érkezik meg a szállítás helyszínére a megadott határidő lejárta után maximum 15 percen belül, a megrendelés érvényét veszti, a Felhasználó pedig a teljes összeget visszakapja.

A Felhasználó átvizsgálja a Termékeket és, amennyiben szükséges, visszautasítja a nem megfelelő termékeket (vagyis azokat, amelyek megsérültek vagy nem felelnek meg a Felületen feltüntetett leírásnak). Ezután a Termelő a Felhasználó jelenlétében számba veszi a megfelelő termékeket mérlegeléssel, számolással vagy bármilyen más módon, amelyet azok természete megkövetel, majd feltünteti azok kiszállításának teljesítését a Felületen.

A termékeknek futárszolgálat általi kiszállítása esetében a Felhasználót tájékoztatják a futárszolgálat alkalmazottjának kilétéről és a csomag számáról. A termékek kiszállítása a futárszolgálat által megszabott feltételeknek megfelelően történik. A csomagolásra, számlázásra, visszatérítésre, garanciára, a fizetési kötelezettség elismerésének megtagadására, valamint a fizetésre megszabott feltételek továbbra is hatályban maradnak. A Termelő felelősséggel tartozik mind a Felület, mind a Vásárló irányában.

 A Felületen megadott termékmennyiségnek megfelelő vételár a Felületen jelenik meg.

A fenti eljárás végén a Felhasználó a Termelő tevékenységére egy összértékelést adhat, melynek értéktartománya a 0 (minimum) és 5 (maximum) érték között található. Az Értékelés több Felhasználó által nyújtott értékelés összevont eredménye; ennek a rendszernek a megtévesztése a Felhasználói Fiók megszüntetéséhez vezethet.

A Termelő egymagában felelős a Termékek minőségéért, azok szállításának módjáért, csomagolásáért, tárolásáért, és minden, a Felhasználót ért olyan kárért, amely az előzőekben felsoroltak miatt következhet be.

A termékek kifizetése

A termékek vételárának kifizetése a Felületen keresztül bankkártyával történik vagy átadás után, készpénzben. Amennyiben a fizetés banki átutalással/bankkártyával történik, a Fespore IT fizetési-banki szolgáltatásokat nyújtó partnerei a termékek árával megterhelik a Felhasználó által megadott bankszámlát.  Készpénzzel történő fizetés esetén a Felhasználó kifizeti a megszabott összeget a Termelő vagy a futárszolgálat alkalmazottjának részére.

A Barion Payment Inc a magyar ügyfelek által használt fizetési szolgáltató

A termékek visszatérítése

Jelen szakasz kizárólag a természetes személy Felhasználókra vonatkozik.

A Felhasználó a kézhezvételétől számított 14 napon belül jogosult minden indoklás nélkül elállni a vásárlástól, valamint a termékeket visszatérítheti, amennyiben azok nem romlandó, illetve nem lejárt szavatosságú termékek.

 

A termékek visszatérítésére vonatkozó jogosultság gyakorlása érdekében a Felhasználónak egy írásos vagy e-mailben továbbított értesítést kell küldenie. A készpénzben fizető Felhasználók az értesítésben megadják a befizetett összeg visszatérítésének módját, azaz személyesen/postai úton az értesítésben megadott címre, vagy banki átutalás (fizetési megbízás) útján az értesítésben megadott bankszámlára kérik. Amennyiben ezen információk hiányoznak az értesítésből vagy nem teljesek, a befizetett összeget a Felhasználó részére személyesen/postai úton a kiszállítási címre vagy banki átutalás (fizetési megbízás) útján a Felületen megadott bankszámlára küldik el.

Ezt követően a Felhasználó köteles átadni a termékeket a futár részére a Termelő részére történő továbbítás céljából, a Felületen megadott címre, a Felhasználó saját költségére.

A termékek árának a Felhasználó részére történő visszaszolgáltatásának a törvényesen előírt határidőn belül kell megtörténnie, ez az érték azonban a Termelő részére történő visszaszolgáltatás során felmerülő hiányok vagy sérülések esetén csökkenhet.

A termékek visszaszolgáltatására vonatkozó jogosultsággal történő visszaélés a Felületről történő örökös kitiltást vonhatja maga után, az értékeléstől függetlenül.

Mivel a Termelők rövid szavatossági idejű termékeket szállítanak, ezek visszatérítése csak megalapozott esetekben történhet meg, és csak akkor, ha a Termelő tevékenységének alacsony értékelése nem elégséges a probléma megoldásához.

Garanciák

A Felhasználó kötelessége az összes kapott áru alapos átvizsgálása, azok bármilyen természetű hibáinak feltárása érdekében.

A nem csomagolt áruk, illetve azon áruk esetén, melyeket nem lehet megfelelően elkülönítetni, az előző szakaszban ismertetett visszatérítési jogon túlmenően, mivel nem áll fenn az adott termékek útjának nyomon követhetősége, valamint a tárolási viszonyok ellenőrizhetősége, ezek a termékek nem rendelkeznek garanciával. A termékek bármilyen természetű nem megfelelőségét a termék visszatérítésére vonatkozó szakasznak megfelelően kell orvosolni, mely az ilyen szerződésekkel kapcsolatos jogviták törvényi rendezésének módozatait ismerteti.

Csomagolt termékek esetén a Termelő által megszabott jótállási határidő érvényes.   Ez esetben a termékek nem megfelelőségét a Termelő részére a törvényben meghatározott időintervallumon belül kell közölni, és a termék cseréjét vagy a vételár visszaszolgáltatását kell igényelni. Az értesítésben a termék nem megfelelőségének okait, valamint ezek észlelésének időpontját és körülményeit is fel kell tüntetni. Amennyiben az értesítés megalapozott (a) a Termelő kicseréli a termékeket, amennyiben az adott esetben ez megoldható (b) visszaszolgáltatja a nem megfelelő termékek vételárát a Felhasználó részére, az előírt törvényes határidőn belül.

A termékek garanciájára vonatkozó jogosultsággal történő visszaélés a Felületről történő örökös kitiltást vonhatja maga után, értékeléstől függetlenül.

Mivel a Termelők rövid szavatossági idejű termékeket szállítanak, a garanciára történő hivatkozás csak megalapozott esetekben történhet meg, és csak akkor, ha a Termelő tevékenységének alacsony Értékelése nem elégséges a probléma megoldásához.

A felelősség korlátozása

A Fespore IT nem vonható felelősségre a Felhasználónak a Felülettel történő kölcsönhatásából származó károkért (például: a Termelő által visszamondott megrendelések, késedelmes kiszállítás, a termékek nem megfelelő minősége vagy mennyisége, stb.)

Hatályos jogrend

A Felhasználó és a Fespore IT közt jelen Szerződéses Feltételek által megszabott jogrend a hatályos román jogrend.

Illetékes testületek

A Felhasználó és a Fespore IT közt fennálló minden jogi természetű vitát a bukaresti székhelyű illetékes testületek rendeznek.

Értesítési cím

Minden vonatkozó közleményt vagy értesítést az alábbi címre kell küldeni: Fespore IT SRL, București, Sector 4, Str. SLD Nicolae Barbu Nr. 17, Ap. 10, vagy a contact@zopi.hu e-mail címre.